Garrett Baird '17

Garrett Baird '17
  • College Council Co-Chair

Audrey Chebet '18

Audrey Chebet '18
  • Community Building Co-Chair

Steven Gomez '19

steven Gomez '19
  • Study Break Co-Chair

Jeffrey Kuan '18

Jeffrey Kuan '18
  • Civic Engagement Co-Chair

Amy Liu '19

Amy Liu '19
  • Study Break Co-Chair

Viola Mocz '18

Viola Mocz '18
  • Civic Engagement Co-Chair

Heather Newman '19

Heather Newman '19
  • College Council Secretary

JJ Onyeukwu '19

JJ Onyeukwu '19
  • Community Building Co-Chair

Selina Pi '19

Selina Pi '19
  • Publicity Chair

Sarah Spergel '19

Sarah Spergel '19
  • Butler Banter Chair

Pages